Αποχώρηση του Διευθυντή Πωλήσεων Επιβατηγών Αυτοκινήτων της Mercedes-Benz Ελλάς

Ο κος Θεόδωρος Καραγιάννης, Διευθυντής Πωλήσεων Επιβατηγών Αυτοκινήτων Mercedes-Benz αποχωρεί από την εταιρία μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία σχεδόν 7 ετών.

Στο πλαίσιο της πάγιας στρατηγικής της Mercedes-Benz Ελλάς για τη μετακίνηση στελεχών και την εναλλαγή θέσεων με στόχο τη διατήρηση του κινήτρου και τη δυνατότητα απόκητησης επιπλέον γνώσεων και εμπειριών, τη θέση του κου Θ. Καραγιάννη αναλαμβάνει ο κος Ευστράτιος Μπατσολάκης, μέχρι πρότινος Corporate Sales Manager Mercedes-Benz Cars.

Η εσωτερική αυτή μετακίνηση έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στα καθήκοντα στελεχών του Τμήματος Πωλήσεων, όπως τη μετακίνηση του κου Κωνσταντίνου Καραδέδου στη θέση Corporate Sales Manager Mercedes-Benz Cars, της κας Κατερίνας Σταυροπούλου στη θέση που κατείχε προηγουμένως ο κος Καραδέδος, δηλ. Product & Strategy Manager Mercedes Car Group κ.α.

Η Mercedes-Benz Ελλάς θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Καραγιάννη και να ευχηθεί Καλή Επιτυχία τόσο στον ίδιο όσο και στα 5 συνολικά στελέχη της που αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα.