Αύξηση στην αγορά φορτηγών, μικρών και βαρέων

Ελαφρά φορτηγά (μικτού βάρους ως 3,5 τόνους)

Καινούργια: Η αγορά των ελαφρών φορτηγών σημείωσε θετική πορεία τον περασμένο μήνα φτάνοντας τις 492 μονάδες έναντι 478 συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018 καταγράφοντας αύξηση 2,9%.

Στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 5.940 ελαφρά φορτηγά, έναντι 5.122 το αντίστοιχο διάστημα το 2018, σημειώνοντας αύξηση 16,0%. Τα ελαφρά φορτηγά τύπου Vanette έχουν τη μερίδα του λέοντος με (45,3%), με τα Pick-up να βρίσκονται στη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 34,9%.

Ειδικότερα για το μήνα Σεπτέμβριο, τα ελαφρά φορτηγά τύπου Vanette αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών (44,5%), ακολουθούμενα από τα Pick-up με μερίδιο αγοράς 38,8%.

 

Φορτηγά (μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους)

Καινούργια: Η αγορά των μεσαίων και βαρέων φορτηγών σημείωσε αύξηση 108,3%  σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2018.

Στους εννέα πρώτους μήνες του έτους, ταξινομήθηκαν συνολικά 354 φορτηγά, έναντι 256 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 38,3%.

Το Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν συνολικά 25 φορτηγά συγκριτικά με 12 φορτηγά το Σεπτέμβριο του 2018.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων συνεχίζει να καλύπτεται από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Τα καινούργια εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου, διατηρώντας υψηλό το μέσο όρο ηλικίας των μεσαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας, με όλα τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται ο υπέργηρος στόλος.