ΕΕ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΕ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η ΕΕ έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό, κατά τις επόμενες δεκαετίες, τα σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Η ΕΕ επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας της όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές με την αποκαλούμενη δέσμη Fit for 55, ώστε να ευθυγραμμίσει το ισχύον δίκαιο με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050. Στη δέσμη περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά νέων πρωτοβουλιών.

Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα πλήρες σύνολο αλλαγών στο υπάρχον σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολική μείωση των εκπομπών στους σχετικούς τομείς κατά 61 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών για την επαναφόρτιση ή τον ανεφοδιασμό οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα και την εναλλακτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για πλοία σε λιμένες και σταθμευμένα αεροσκάφη.

Η πρόταση αφορά όλους τους τρόπους μεταφοράς και περιλαμβάνει στόχους για την ανάπτυξη των υποδομών. Καλύπτει επίσης τη διαλειτουργικότητα και βελτιώνει τη φιλικότητα προς τον χρήστη.

Στο πλαίσιο της δέσμης Fit for 55, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά. Η πρόταση εισάγει αυξημένους στόχους μείωσης σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 και θέτει νέο στόχο 100 % για το 2035. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι από το 2035 δεν θα είναι πλέον δυνατή η διάθεση στην ενωσιακή αγορά αυτοκινήτων ή ημιφορτηγών με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα προτεινόμενα αυστηρότερα πρότυπα CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά έχουν στόχο να στηρίξουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη των αυξημένων εθνικών στόχων τους βάσει του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, τονώνοντας παράλληλα την τεχνολογική καινοτομία στον τομέα.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα επαγγελματικά οχήματα ευθύνονται για το 15% του συνόλου των εκπομπών ρύπων της Ευρώπης. Για να μπορέσουν όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο δρόμο να φτάσουν τις μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050, το τελευταίο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, θα πρέπει να πωλείται το αργότερο έως το 2035. Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά είναι επίσης η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης από διοξείδιο του αζώτου, η οποία Ο ΕΟΠ [ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος] εκτιμά ότι προκαλεί πάνω από 40.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο».