Τι συζήτησε ο Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος της ΟΦΑΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Tηλεδιάσκεψη με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, και εκπροσώπους του ΔΣ και της Γεν. Δ/νσης του γραφείου της ΟΦΑΕ πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.
Βασικό θέμα συζήτησης υπήρξε οι επιπτώσεις της πανδημίας στις οδικές μεταφορές και η ανάγκη για την λήψη ενός ικανού πακέτου μέτρων στήριξης στοχευμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, καθώς επίσης και η αξιοποίηση μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυσή του.
Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε πως έχει υπόψη του τις ανάγκες και τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν και ζήτησε την αρωγή της ΟΦΑΕ για τον καλύτερο σχεδιασμό προτάσεων που θα έχουν ως βασικό γνώμονα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εγχώριας αγοράς των μεταφορών, την προώθηση της συνεργατικότητας και το περιβάλλον (ανανέωση στόλου ΦΔΧ).
Από πλευράς ΟΦΑΕ δόθηκαν πληροφορίες για σημεία που χρήζουν άμεσης κρατικής παρέμβασης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις τεράστιες απώλειες που προκύπτουν από την παράνομη δραστηριότητα αλλοδαπών οχημάτων στην Ελλάδα, τόσο για τους Έλληνες αυτοκινητιστές, όσο και για την δημόσια οικονομία! Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του η επέμβαση για την καλύτερη οργάνωση οποιουδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να μειωθεί η απώλεια εσόδων και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ΟΦΑΕ για τον περιορισμό της παράνομης μεταφοράς και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού.
Τέλος, οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού για μια επαναληπτική συζήτηση στις προσεχείς εβδομάδες, καθώς υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης με σκοπό την εύρεση λύσεων.