Η μετάβαση στον ευφυή ταχογράφο, τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες

 

Από τις 15 Ιουνίου 2019, οι Έξυπνοι ψηφιακοί ταχογράφοι ειναι υποχρεωτικοί για όλα τα καινούρια φορτηγά και οι διαχειριστές των στόλων θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τα νέα συστήματα. Η εταιρία τεχνολογίας Continental παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο της ομαλής μετάβασης στον DTCO 4.0. Προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για τους νέους ταχογράφους, επιτρέπει στους στόλους όλων των μεγεθών να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και να συνεχίζουν να λειτουργούν ομαλά. “Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία έγκρισης για τον έξυπνο ταχογράφο DTCO 4.0 πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύς του νέου κανονισμού”, λέει ο Marcello Lucarelli, επικεφαλής της εταιρίας Ταχογράφων, Τηλεματικής και Υπηρεσιών της Continental. Οι στόλοι των οχημάτων θα πρέπει επίσης να έχουν τον περιφερειακό τους εξοπλισμό ενημερωμένο. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των συσκευών μεταφόρτωσης και του λογισμικού διαχείρισης του στόλου για να συνεργαστεί με τη νέα τεχνολογία κρυπτογράφησης των ταχογράφων, διασφαλίζοντας τη συνεχή συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις για την αρχειοθέτηση και την αποθήκευση δεδομένων σε οδηγούς και οχήματα. Οι ενημερώσεις θα είναι απαραίτητες μόλις ένα όχημα σε ένα στόλο έχει τον DTCO 4.0 στο όχημα. Η Continental υποστηρίζει τους διαχειριστές στόλου με τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία.

Θα χρειαστεί να ενημερωθούν οι συσκευές μεταφόρτωσης?
Η Continental προσφέρει διάφορα μέσα για την μεταφόρτωση και την αρχειοθέτηση των δεδομένων του ταχογράφου και της κάρτας οδηγού. Οι λύσεις αυτόματης λήψης – τα προϊόντα της οικογένειας DLD – ενημερώνονται αυτόματα μέσω της ενημερωμένης έκδοσης OTA (over-the-air). Οι διαχειριστές στόλου με αυτά τα εργαλεία δεν θα πρέπει να κάνουν τίποτα για να προετοιμάσουν τις υπάρχουσες συσκευές τους για τον DTCO 4.0.
Για όσους χρησιμοποιούν τη μη αυτόματη λήψη – τα προϊόντα της οικογένειας DLK Pro- η Continental έχει δημιουργήσει απλές δυνατότητες ενημέρωσης χρησιμοποιώντας μια κάρτα ενημέρωσης. Οι χρήστες των τερματικών λήψης DLT Pro μπορούν να ενημερώσουν τις συσκευές τους μέσω της επιλογής “Ενημέρωση λογισμικού”.
Σημαντική σημείωση: Συσκευές που είναι παλαιότερες από την οικογένεια προϊόντων DLK Pro και DLT Pro δεν θα είναι σε θέση να κάνουν λήψη και αρχειοθέτηση δεδομένων από τον DTCO 4.0. Οι στόλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να στραφούν σε νεότερα μοντέλα για να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανονισμούς και με τον DTCO 4.0. “Έχουμε δημιουργήσει δύο συσκευές μεταφόρτωσης που πληρούν τις νέες τεχνικές απαιτήσεις, το DLK Pro Downloadkey S και το DLK Pro TIS-Compact S και είναι ήδη διαθέσιμα”, λέει ο Diego Santos-Burgoa, Διευθυντής Πωλήσεων Ταχογράφων, Τηλεματικής και Υπηρεσιών της Continental. Όλες οι νέες ή οι αναβαθμισμένες συσκευές μεταφόρτωσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν και με παλαιότερα μοντέλα DTCO.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου εξακολουθεί να λειτουργεί?
Υπάρχουν επίσης αλλαγές για τα συστήματα διαχείρισης στόλου. Οι φορείς εκμετάλλευσης στόλου που χρησιμοποιούν το VDO TIS-Web Motion για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των οχημάτων τους μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό του με τον DTCO 4.0. Ωστόσο, όσοι χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης στόλου TIS-Web 4.9 για συμμόρφωση με τις νόμιμες απαιτήσεις αρχειοθέτησης των δεδομένων πρέπει να μεταβούν στην πιο πρόσφατη έκδοση το TIS-Web DMM 5.0, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να αρχειοθετήσουν δεδομένα από οχήματα με DTCO 4.0.

Θα χρειαστούν ενημερώσεις για τις εφαρμογές (apps) των ταχογράφων?
Κατά τη διάρκεια των νέων εξελίξεων σχετικά με τον DTCO 4.0, η Continental εξέτασε επίσης τις εφαρμογές της. “Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τις διάφορες προσφορές smartphone μας, οι οποίες καλύπτουν την επικοινωνία με τους ταχογράφους και μεταξύ των οδηγών και των γραφείων στόλου», λέει ο Santos-Burgoa.
Στο μέλλον, οι χρήστες θα πρέπει να εγκαταστήσουν μόνο μία εφαρμογή και θα επωφεληθούν από νέες λειτουργίες. Η νέα εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για iOS και Android και αναμένεται για το φθινόπωρο 2019. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή VDO Driver και η εφαρμογή VDO Fleet δεν θα ενημερωθούν με τον DTCO 4.0. Η νέα εφαρμογή θα έχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. Η εφαρμογή DTCO configuration app, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές στόλου να διαμορφώσουν από μόνοι τους ορισμένες λειτουργίες του ταχογράφου, θα παραμείνει αμετάβλητη. Θα ενημερωθεί αυτόματα ή χειροκίνητα σxετικά με τον DTCO 4.0, ανάλογα με τις μεμονωμένες ρυθμίσεις.

Θα χρειαστούν νέες κάρτες ταχογράφων?
Οι κάρτες οδηγού και επιχείρησης θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις ημερομηνίες λήξης τους. Οι αρχές θα τις αντικαταστήσουν αυτόματα με τη νέα γενιά καρτών. Τόσο η νέα όσο και η παλιά κάρτα είναι συμβατές με όλους τους ταχογράφους DTCO. Μόνο τα συνεργεία πρέπει να κάνουν την αλλαγή αμέσως, θα χρειαστούν νέες κάρτες συνεργείου για να πραγματοποιούν τις νέες απαιτήσεις για τις δοκιμές των ταχογράφων.

Πώς θα διαφοροποιηθούν οι οδικοί έλεγχοι?
Μεταξύ άλλων απαιτήσεων για τους ευφυείς ψηφιακούς ταχογράφους, ο κανονισμός της ΕΕ 165/2014 ορίζει μια τυποποιημένη διεπαφή DSRC (Dedicated Short Range Communication). Στόχος είναι να καταστούν οι οδικοί έλεγχοι αποτελεσματικότεροι για όλους τους εμπλεκόμενους. Μετά από κατάλληλη επαλήθευση της ταυτότητας, τα δεδομένα οχήματος και βαθμονόμησης και οι πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις ασφαλείας και δυσλειτουργίες που έχουν συμβεί μεταδίδονται ασύρματα στις συσκευές των επιθεωρητών από τον DTCO 4.0 του κινούμενου οχήματος. Οι υπεύθυνοι επιθεώρησης μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να σταματήσουν συγκεκριμένα οχήματα. Οι εταιρείες και οι οδηγοί που συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς μπορούν να περιμένουν λιγότερους απρογραμμάτιστους ελέγχους στο δρόμο χάρη σε αυτή την αλλαγή. Αλλά μην ανησυχείτε: Δεν υπάρχουν σχέδια για να επιβληθούν αυτόματα πρόστιμα με βάση τα μεταδιδόμενα δεδομένα.
Παρουσίαση στην εμπορική έκθεση transport logistic
Η Continental θα παρουσιάσει το νέο ευφυή ψηφιακό ταχογράφο και τον σχετικό εξοπλισμό για την αποτελεσματική διαχείριση του στόλου στην εμπορική έκθεση για τις μεταφορές από 4 έως 7 Ιουνίου 2019 στο Μόναχο. Θα βρείτε τα πάντα στην αίθουσα A3.309 / 410.

DTCO 4.0: Ο Ευφυής Ψηφιακός Ταχογράφος
Ο Κανονισμός ταχογράφων (ΕΕ) 165/2014 ενσωματώνει πολυάριθμες λειτουργικές επεκτάσεις στην τεχνολογία των συσκευών: ο ψηφιακός ταχογράφος γίνεται έξυπνος. Η Continental ανέπτυξε τον DTCO 4.0 με το εμπορικό σήμα VDO για να ανταποκριθεί στις νέες νομικές απαιτήσεις. Ο νέος ταχογράφος προστατεύεται ακόμα καλύτερα από παραβιάσεις και παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη λειτουργία.
Ο κανονισμός της ΕΕ ορίζει την τυποποιημένη τεχνολογία DSRC (Dedicated Short Range Communication) για μια ολοκληρωμένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Αυτό επιτρέπει την ακριβέστερη στοχοθετημένη επιθεώρηση των οχημάτων. Επιπλέον, υπάρχει μια διεπαφή με ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS). Αυτό θα καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα της θέσης, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διαχείριση του στόλου.
Επίσης νέα είναι η διασύνδεση ITS (Intelligent Transportation Systems), η οποία μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του στόλου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να παράσχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από τον ψηφιακό ταχογράφο μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που μπορούν να μεταδοθούν μέσω διασυνδέσεων ITS ταξινομούνται ως “προσωπικές”. Τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται μόνο από ένα όχημα, εάν ο οδηγός έχει εγκρίνει την ενέργεια αυτή.
Πολλές άλλες εφαρμογές είναι εφικτές εάν τα ασφαλή δεδομένα από τον ταχογράφο μοιράζονται με άλλα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Οι εφαρμογές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες DTCO για να καθοδηγήσουν τους οδηγούς σε ένα κοντινό βενζινάδικο ή σε ένα χώρο στάθμευσης που είναι εύκολα προσβάσιμος κατά την έναρξη των περιόδων ανάπαυσης.